ధర్మో రక్షతి రక్షితః

“ధర్మో రక్షతి రక్షితః”అనే మన సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని పరిరక్షించేందుకు నడుం కట్టి. “మానవ సేవే మాధవ సేవ” అన్నారు , అనాధ పిల్లలకి, వృద్ధాశ్రమాలకి వీలైనంత చేయూతను అందిస్తూ. “సకల దేవతా స్వరూపం గో మాత” సేవలో తరిస్తూ, నిత్యం యజ్ఞ , యాగ , జప, దానాలు చేస్తూ ఈ వేద భూమి మరియు మన సనాతన ధర్మ విశిష్టతలను అందరికి తెలియజేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నాం.

గో సేవ :

సకల దేవతా స్వరూపం గోమాత, గోమాతగురించి ఎన్ని చెప్పిన తక్కువే.  గో సేవ చేయడానికి  మేము ముందుకొస్తున్నాం.మాతో మీరు సహకరించడానికి సంప్రదించండి .

​దేవాలయ సేవ:

ఇది వేద భూమి అద్భుతమయిన  శిల్పకళతో ఉన్న దేవాలయాలు చాలా దారుణమయిన స్థితిలో ఉన్నాయి , కొన్ని దేవాలయాలు నిత్య దూప దీప నైవేద్యాలకు కూడా నోచుకోవడం లేదు

వృద్ధాశ్రమ సేవ:

తల్లి తండ్రి దైవం తో సమానం. మొట్టమొదటి గురువు తల్లి , రెండవ గురువు తండ్రి. సంస్కార లోపమా , విచక్షణ రాహిత్యమా ఏది ఏమైనప్పటికి నవమాసాలు మోసి , పెంచిన తల్లి తండ్రులను 

అనాధాశ్రమ సేవ:

మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు పెద్దలు.చాలా చిన్నవయస్సులోనే అనాధలుగా మారిన  పిల్లలు మరియు  నిరుపేద  కుటుంబంలో ఉండి కనీస భోజనం , విద్య కి దూరం ఆయన

సనాతన ధర్మం:

నిత్యం యజ్ఞ , యాగ , జప, దానాలు చేస్తూ ఈ వేద భూమి మరియు మన సనాతన ధర్మ విశిష్టతలను అందరికి తెలియజేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నాం.

Donate Now

Copyright © 2019 astroshivam.in All rights reserved.